Wat heb ik te bieden?

 

Cursus CREF-methode basiskennis basisvertrouwen & hechting (IKEV instituut voor kennis en vaardigheden)

Met het certificaat Basiskennis beschik ik over aantoonbare kennis over hechting(problematiek), Geen Bodem Syndroom (GBS) en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Ik ben bekend met de achtergronden, symptomen/kenmerken en mogelijkheid tot behandeling d.m.v. de CREF-Methode. Tijdens de opleiding komt de theorie over hechting/GBS aan bod. Er wordt uitgebreid ingegaan op de theorieën rondom geboorteprocessen, het brein, het lichaamsgeheugen en zenuwstelsel, het Geen Bodem Syndroom, traumaproblematiek, sociaal emotionele ontwikkeling en de behandelingsvorm met de CREF-Methode. Nieuwe wetenschappelijke kennis, uit het buitenland, over alles wat van belang is bij het opbouwen van basisvertrouwen vanaf conceptie komt aan bod.

Kindertolk® (PresentChild, Zienderogenbeter)

Als kindertolk laat ik je als ouder met behulp van de methode PresentChild® de onderliggende boodschap van het kind zien, waarbij taal de basis is; wat spiegelt jouw kind? Er wordt veelal gekeken naar het gedrag van kinderen en allerlei labels zoals ADHD, autisme toegekend en zelfs in een aantal gevallen wordt er medicatie gegeven, maar er wordt te weinig gekeken naar wat er werkelijk aan de hand is en wat er achter dit gedrag ligt. Het probleem ligt vaak veel dieper dan wat er aan de oppervlakte te zien is. U als ouder(s) / opvoeder(s) speelt hier een grote rol in.

We kunnen wel ‘sleutelen’ aan het kind, maar als de thuissituatie en het (reactie)gedrag van de ouder(s) / opvoeder(s) niet mee verandert dan vallen we weer terug in het oude. Een soort van symptoombestrijding wat uiteindelijk vaak leidt tot veel frustratie en teleurstelling bij zowel ouder als kind. Voor ouders en de omgeving is het in veel gevallen erg lastig om de onderliggende boodschap van het kind te herkennen en hierbij brengt een traject bij een kindertolk® je weer terug naar de kern, de basis van je bestaan.

Consulent Natuurlijke gezondheid (Sonnevelt Opleidingen)

Wat gebaseerd is op de 4 natuurkwaliteiten en de antroposofische temperamentenleer. Vanuit het holisme = geheel, de 4 natuurkwaliteiten (temperamenten) kijk ik naar de gehele mens. Wat betekent dat de fysieke, psychische, sociale, spirituele aspecten, het biologische ritme en de voeding allemaal aan bod komen. Zo begeleid ik cliënten (ouder en kind) die graag in balans willen komen met zichzelf,  naar een meer gebalanceerd en vitaler leven. De antwoorden rond de gezondheid zijn vaak te vinden in de natuur, van hieruit pas ik de wijsheid en kennis van natuurlijke geneeswijzen toe. Er wordt gekeken naar lichamelijke klachten, organen, levenswijze etc.

Specialisatie Kind en vitaliteit(Sonnevelt Opleidingen)

Er wordt aandacht geschonken aan zowel de voeding- als opvoedkundige aspecten. De specialisatie is hierdoor een combinatie van voeding en opvoeding met de nadruk op voeding. Ik leer ouder(s) / opvoeder(s) kritisch te kijken naar het huidige voedselaanbod en een beetje orde scheppen in het woud van de voeding om zo gezonde (biologische) voeding in hun dagelijkse leven te integreren.

Docent Kind en vitaliteit (Sonnevelt Opleidingen)

https://www.sonneveltopleidingen.nl/docent/maartje-van-de-laar

Wil jij als (aankomend) ouder/verzorger of vanuit een beroepsmatig oogpunt meer leren over kind en vitaliteit? Tijdens de na- en bijscholing Kind en vitaliteit bij Sonnevelt Opleidingen​ wordt voeding uitgebreid besproken, van borstvoeding, smaakontwikkeling en (eerste) hapjes tot allergieën en eetproblemen. Daarnaast is er ook aandacht voor o.a. ook slaap- en waakritme, temperamenten en ouder-kind relatie. (ik geef zelf het onderdeel temperamenten en voeding blok 2 les 3)
Er is een groeiende bewustwording van het belang van vitaliteit voor kinderen en baby’s. Naast voeding en beweging, dragen o.a. rustmomenten (slaapritme en structuur) en ondersteunende relaties (rol van ouders) ook bij aan vitaliteit.
 
Letterlijk betekent vitaliteit levenskracht ofwel bruisen van energie en zin hebben in het leven. Al met al zit een vitaal kind gewoon lekker in z’n vel en geniet volop. Wie gunt een kind dat niet?!
 
De na- en bijscholing is samengesteld uit 2 blokken van 3 dagen, elk met hun eigen focus. Zo kun je precies leren over wat jou aanspreekt. Het is mogelijk om één van de twee blokken te kiezen of om ze allebei te volgen, in willekeurige volgorde.
 
Voor wie?
 
Kind en vitaliteit is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig met kinderen werkt én voor ouders en verzorgers. Denk aan (aankomend) ouders /verzorgers, opa’s en oma’s, oppas “ouders” maar ook kindercoaches, gewichtsconsulenten, massagetherapeuten, verpleegkundigen, natuurvoedingsadviseurs, kraamverzorgers, energetisch therapeuten, leerkrachten aan een lagere school, medewerkers kinderdagverblijven en consultatiebureaus etc. Ook wanneer je een zwangerschapswens hebt is dit een mooie start.
 
Zie voor meer info:

na- en bijscholing kind en vitaliteit (Sonnevelt opleidingen)