Wanneer ga je naar een kindertolk®?

Een kindertolk kan bij een groot aantal problemen en/of klachten bij uw kind helpen, waarmee je als ouder te maken kunt krijgen. De methode PresentChild® kan behulpzaam zijn in vele situaties. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, wanneer er communicatieproblemen zijn tussen ouders en kind, bij lichamelijke klachten en leer- of ontwikkelingsstoornissen van uw kind. Situaties waar u normaal gesproken misschien een dokter, een kinderpsycholoog voor bezoekt om uw kind te helpen. Dat is prima, maar we kunnen kinderen ook heel vaak via hun ouders / opvoeders helpen. De ouder(s) komt zonder kind en het is geschikt voor alle leeftijden (van 0 tot jongvolwassenen)

Denk daarbij onder andere aan:

 • Sociaal- emotionele problemen zoals faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, piekeren, verlegenheid, moeilijk vrienden kunnen maken, somberheid, gepest worden of zelf pesten, angsten, moeite met scheiding ouders.
 • Klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, allergieën, intolerantie  etc. waarbij een medische oorzaak uitgesloten is.
 • Gedragsproblemen zoals druk gedrag, boosheid, agressie, niet luisteren, gebrek aan concentratie.
 • Slecht slapen en eten (ritme).
 • Hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid).
 • Gewichtsproblemen, voedingspatroon aanpassen
 • Onrust / Angsten / Dromerigheid
 • Veel huilen / Ruzies / Jaloezie
 • Geslotenheid / Prikkelgevoeligheid / ADHD, PDD-nos, dyslexie
 • Er komt op school niet uit wat er in zit
 • Niet zindelijk worden / Slecht eten, slapen of groeien
 • Anorexia, zelfmutilatie, verslavingen
 • Vermoeidheid
 • Allergie, ontstekingen, verkoudheden, eczeem, verstopping, koortsen, hoofdpijn etc.

 

Bovenstaand rijtje is slechts een opsomming. Het kan zijn dat een probleem er niet bij staat, maar waar ik samen met u en uw kind tot een oplossing kan komen. In geval van twijfel overleg ik graag met u.

*Bij ernstige psychische problematiek of op psychiatrisch vlak ( psychoses en persoonlijkheidsstoornissen) kan ik u helaas niet begeleiden.

 

 Voordelen methode PresentChild:
 Uw kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
 • Het is geschikt voor kinderen alle leeftijden
 • Zowel u als het kind profiteert van de behandeling
 • De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval

*De methode PresentChild draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun opvoeders.

Wat doet een kindertolk?

Een kindertolk vertaalt het gedrag, de ontwikkeling, het spel of de klachten van kinderen op een liefdevolle en methodische wijze naar levenslessen voor de ouder/opvoeder. Voor de ouder voelt het alsof het eigen kind een hoogstpersoonlijke boodschap vertelt. Dit opgeschreven verhaal wordt vertaald, d.w.z. op methodische wijze van toepassing gemaakt op het leven van de ouder. En dan blijkt dat kinderen hun ouders een levensboodschap geven die zich ontvouwt zich via het vertaalde verhaal.

Dit brengt bewustwording bij u als ouder, raakt een snaar van binnen, motiveert en is helend voor zowel de volwassene als het kind. De ervaring leert echter dat een bezoek aan de kindertolk dieper gaat en meer oplevert dan wat jij zelf kunt doorgronden. Het is best lastig om nauwkeurig je eigen blinde vlekken te ‘ontmaskeren’. Soms zie je een deel van het plaatje of een laagje van het probleem, maar een consult bij de kindertolk zal doorgaans veel meer opleveren.

Win-winsituatie voor het hele gezin!

Met de PresentChild methode maken we gebruik van spiegelen, maar het gaat verder dan dat. Een vertaling geeft ouders heel nauwkeurig richting mee m.b.t. een blinde vlek in hun leven. En tegelijkertijd worden de kinderen geholpen via hun ouders! Hun problemen verbeteren of verdwijnen. De veranderingen die ouders, uit liefde voor hun kinderen, in hun eigen leven aanbrengen. werken door in hun kinderen. Zo kunnen we kinderen vaak helpen, vaak zonder hen direct te behandelen. De bewustwording en de veranderingen die de ouders in hun eigen leven aanbrengen, worden door hun kind(eren) opgepikt. Zij hoeven hun boodschap aan de ouder(s) niet langer kenbaar te maken.

De veranderingen komen dus zowel de ouders als hun kinderen ten goede. Ouders kijken met een nieuwe blik. Ze zien niet langer een probleem als ze naar hun kind kijken, maar een spiegel van een belangrijk aspect in henzelf, een kans die hen geboden word. Door de liefde van ouders voor hun kinderen, spreekt de methode sterk de innerlijke motivatie van ouders aan; een belangrijke voorwaarde voor een succesvol resultaat.

Doel
De uitspraak ‘de appel valt niet ver van de boom’ is zeker van toepassing.
De ervaring leert dat het kind geholpen wordt als de ouders geholpen worden. Net zoals een appeltje aan de boom laat zien hoe het met de boom is, zo laten kinderen zien hoe het met ons is. Ze proberen ons in feite iets duidelijk te maken. Wanneer dat – via de vertaling – gelukt is dan gaat het beter met de jou (de boom) en als gevolg daarvan ook met je kind (het appeltje).

Resultaat

Vaak als de ouder echt in de spiegel durft te kijken en de verantwoordelijkheid neemt voor zijn/ haar eigen pijn en trauma, zie je al een verschuiving in het gedrag van het kind. Het kind voelt dat er iets is gebeurd in de bewustwording en reageert daar vaak heel snel op. Dit laat het kind vaak zien door bijvoorbeeld rustig gedrag, goed eten en slapen, klachten verdwijnen, de ontwikkeling van het kind wordt beter. Het kan zich op vele manieren laten zien. Soms komen de veranderingen snel en soms is er meer tijd nodig, dan zien we een gestage verbetering in de loop van de tijd.