4 natuurkwaliteiten

 

Ik maak onder andere gebruik van de 4 natuurkwaliteiten (temperamenten) , ik kijk naar de fysieke, psychische, sociale en spirituele aspecten,biologische ritme,de voedingspiramide , etc. gecombineerd met mijn intuïtie  om de behoeften van het kind te achterhalen.

Hieronder de uitleg van de 4 natuurkwaliteiten.

Vanuit het holisme (Grieks: holon = het geheel) staat voor het bewustzijn dat in het geheel de delen wel te onderscheiden zijn, maar als een deel eenmaal van het geheel wordt afgescheiden, zowel het deel als het geheel veranderd. Zo is het ook met de gezondheid en het welzijn van een kind.

Een kind bestaat uit:

 • het fysieke lichaam
 • psychische deel (emoties en mentaal)
 • Sociale deel (samenleving)
 • Spiritueel (persoonlijke en innerlijke ervaring)

Geschiedenis:

Voor zo ver als we dit terug kunnen halen, wordt er in Europa al meer dan 2800 jaar gebruik gemaakt van de 4 processen: vuur , lucht , water  en aarde. Deze 4 processen noemen ze de 4 elementen. Hippocrates (460-377 v. Chr.) de grondlegger van onze geneeskunde gebruikte om de zieke mens te kunnen duiden, de primaire eigenschappen van de elementen: Warm, Koud, Vocht en Droog. Later in de geschiedenis hebben bijvoorbeeld Jung (1875-1961) grondlegger antroposofie, gebruik gemaakt van de 4 elementen.

Samengevat:

 • Primaire kwaliteiten: Warm, Koud, Vocht en Droog.
 • Vanuit de primaire kwaliteiten ontstaan: Vuur, Lucht, Water en Aarde.

Bij mensen is dit ingedeeld in:

 • Cholericus (Vuurtype)
 • Sanguinicus (Luchttype)
 • Flegmaticus (Watertype)
 • Melancholicus (Aardetype)

Ieder mens heeft de vier temperamenten in zich, maar niet in dezelfde verhouding. Het ene type treedt altijd krachtiger naar voren dan de drie andere. Welk type domineert hangt af van de mate waarin het geestelijke meer of minder weerstand ondervindt wanneer het zich verbindt met het fysieke.

 • Melancholicus (aarde)

De melancholicus is iemand is vaak iemand met een tengere lichaamsbouw, die voorzichtig in het leven staat, gereserveerd is in zijn houding, zeker als het om nieuwe situaties gaat. Hij voelt eerst de behoefte om de wereld waar te nemen (in plaats van er op af te gaan) en wil eerst alles met eigen ogen zien. Hij kijkt de kat uit de boom. Hij kan een zeker wantrouwen voelen tegenover de omgeving waarin hij zich bevindt, zoals school. Hij kent gevoelens van onmacht en hij is zich wel bewust van zijn capaciteiten, maar is daar altijd ontevreden over, want ze zijn veel te gering.

 • Cholericus (vuur)

De cholericus is vaak iemand met een gedrongen gestalte, die met snelle en besliste gebaren kenbaar maakt wat hij wil. De emoties zijn sterk. Er is een directe verbondenheid met de omgeving. Er is sprake van een sterke eigen wil. De cholericus ziet zich als het middelpunt van het gezelschap, neemt snel de leiding en heeft het gevoel onmisbaar te zijn. Hij is energiek, neemt vaak het initiatief en kent een grote werklust.

 • Sanguinicus (lucht)

Een sanguinicus is vaak beweeglijk van nature en gaat op in de omgeving. De betrokkenheid met die omgeving is echter heel wisselvallig. Er is een voortdurende attente aandacht, die plots ook op iets anders wordt gericht. Er is vaak sprake van wisselende stemmingen. De sanguinicus leeft vaak met een rijkdom aan beelden. Hij voelt zich overal en snel ergens ‘ thuis’ en op zijn gemak.

 • Flegmaticus (water)

Een flegmaticus houdt ervan als alles op een dag verloopt via een vast en beproefd patroon, een vast schema. Verstoringen kunnen dan onverwacht irritatie veroorzaken, hetgeen soms kan leiden tot een plotse driftbui, die voor alle omstanders als een totale verrassing komt. De flegmaticus houdt van lichamelijk welbehagen: eten en drinken zijn belangrijke zaken. Hij beschikt over een gelijkmatige rust en kalmte. Traagheid is in zijn manier van doen zichtbaar aanwezig.

 

fa4aaa4be8

Uitgaande van deze 4 elementen kunnen we een behandelingsmethode voor ieder kind bepalen om:

 1. Een goede gezondheid/het welzijn te behouden.
 2. Bij disbalans te zorgen dat de gezondheid/het welzijn hervonden wordt.

Gezonde beweging:

Het is de bedoeling dat je vanuit je ‘ wortel ‘ gezonde bewegingen maakt over alle assen en weer terugkeert naar je ‘ eigen wortel ‘ om op te laden. Dus je komt in actie (WARM) , je hebt structuur (DROOG) , je verbindt je met andere kinderen (VOCHT) en je trekt je zo nu en dan terug op bij jezelf te komen (KOUD).

Blokkades of doorschieten in een element:

Zo kan uw kind ook een blokkade hebben of doorschieten in een element.

Voorbeeld blokkade:

Uw kind is Flegmaticus wat inhoudt dat haar of zijn wortel zich bevindt bij VOCHT en KOUD en deze heeft een blokkade op KOUD, dan komt het kind niet in de rust en kan zich niet goed opladen en verliest hierdoor veel energie. Dat kan komen doordat het in het huis te hectisch is en een kind niet te kans krijgt zich terug te trekken of bijvoorbeeld doordat een ouder of ander gezinslid een Sanguinicus of Cholericus is en het Flegmatische kind constant naar WARM (actie) en VOCHT (verbinden) beweegt. Of is er veel onrust en stress in het gezin en duurt dit al een langere tijd, krijgt een kind een blokkade op KOUD. En dit is juist het rustpunt voor een Flegmatisch kind die terug naar zijn of haar wortel KOUD en VOCHT nodig heeft om bij zichzelf te komen.

Of

Voorbeeld doorschieten in een element:

Uw kind is Sanguinisch (VOCHT en WARM) of Cholerisch (WARM en DROOG) en deze schiet door in zijn eigen element bijvoorbeeld in WARM, dan put het kind zichzelf ook uit door constant in de actiestand te staan. Dit verklaard vaak een hoop in het gedrag van een kind.

Spiegelen:

Het kind spiegelt vaak de beweging en het gedrag van de ouder(s) en / of een deel van de ouder(s) wat deze niet onder ogen wil komen. Als u als ouder (s) zich stoort of irriteert aan het gedrag van het kind, is dit een stuk van uzelf wat u onderdrukt (uw schaduwkant). Het kind blijft dit gedrag spiegelen net zo lang tot u in ‘ actie ‘ komt en uw eigen gedrag en weggestopte, onderdrukte delen onder de loep gaat nemen. Echt in de spiegel kijken, zonder oordeel en schuldgevoel gaat u uw eigen proces aan en kijkt u waarom u dit gedrag heeft weggestopt. Door beide een proces aan te gaan, komt u samen in balans.

model_geweldlozecommunicatie

 

Input, verwerking en output:

Het kind staat open voor prikkels uit de omgeving en ontvangt deze (beweging naar WARM en VOCHT) om deze prikkels te kunnen verwerken is een (beweging naar DROOG en KOUD) nodig. En de ‘producten’ die na verwerking niet meer nodig zijn, kunnen afgevoerd worden (beweging naar WARM en VOCHT)

Niveaus:

Op verschillende niveaus kunnen we dit bekijken. Fysiek, psychisch (emotioneel en mentaal), sociaal en spiritueel. Open staan voor de omgeving is nodig om prikkels te ontvangen waarmee we ‘gevoed’ worden.

Voorbeelden van input zijn:

 • voedsel /drinken
 • zuurstof
 • communicatie/ contacten
 • inspiratie
 • etc.

Input is nodig om op gang te komen of blijven en om te bouwen en te groeien (brandstof). Hiervoor is het noodzakelijk om ‘voeding’  te kunnen verwerken of anders gezegd opgenomen kan worden ‘eigen te maken’ zodat het iets voor je kan betekenen.

Verwerking (vertering):

Voor het verwerkingsproces is naast input ook output nodig, de ‘producten’ die vrij zijn gekomen bij de verwerking die niet meer nodig zijn moeten afgevoerd worden (output) om te voorkomen dat je dichtslibt of tot stilstand komt.

Ook hierin kunnen we meerdere niveaus onderscheiden:

 • Ontlasting
 • Urine
 • Adem
 • zweet/ talg
 • traanvocht /oorsmeer /snot
 • niezen
 • huilen / lachen
 • praten / schreeuwen
 • etc.

Conclusie:

U begrijpt wel als u deze beschrijving leest dat uw kind, soms teveel input krijgt zodat hij / zij niet meer kan verwerken (teveel op zijn / haar bordje) of niet los kan laten (output) waardoor alles frustraties, verdriet etc. zich opstapelt en er uiteindelijk een explosie van opgestapelde emoties plaats zal vinden. Of dat uw kind ziek wordt omdat alles wordt opgeslagen in het lichaam.

Gezondheid: (op alle niveaus)

 • Zelfstandig , effectief gedrag , het behouden van je energie , harmonie , evenwicht (balans), lichamelijk in orde.

Ziekte:

 • Onbalans op 1 of meerdere niveaus, afhankelijkheid , energieverlies.

Emoties en Organen:

Zo heeft ook elk orgaan en elke klacht heeft een emotionele oorzaak.

*Voor meer info kunt u kijken op:   http://www.4natuurkwaliteiten.nl